Ein jörð fyrir alla um ókomna tíð

Ein jörð fyrir alla um ókomna tíð er handbók fyrir kennara og aðra starfsmenn skóla sem sinna umhverfismennt. Efnið er hugsað til notkunar í öllum bekkjum grunnskólans og tengist öllum námsgreinum. Því er ætlað að stuðla að jákvæðu viðhorfi til umhverfisins og ábyrgri umgengni. Lögð er áhersla á að nemendur leiti lausna og fái tækifæri til að vinna að verkefnum sem tengjast umhverfismennt. Í handbókinni eru hugmyndir að þematengdri vinnu og bent á hvernig flétta má fræðslu um umhverfismál inn í daglegt skólastarf. Viðfangsefnin sem valin eru sem dæmi um þemaverkefni eru: Hringrásir náttúrunnar, Auðlindir og umhverfisvernd, Nýting hráefna og endurvinnsla og Samfélag fyrir alla. Í lok bókar er samantekt á nokkrum hugtökum sem tengjast umhverfismennt.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *