Á músarslóð 2

Námsefnið Á músarslóð 2 er sjálfstætt framhald af Á músarslóð 1 og er ætlað nemendum í 3.- 4. bekk í grunnskóla. Námsefnið tekur mið af markmiðum Aðalnámskrár grunnskóla frá 1999 í upplýsinga- og tæknimennt, einkum er varðar tæknilæsi fyrir þennan aldurshóp. Helstu markmið eru:

Nemandi

tileinki sér jákvætt viðhorf til tölva og þjálfist í að umgangast þær sem sjálfsagt verkfæri.

sé óhræddur við að þreifa sig áfram og auka við eigin þekkingu á tölvutækni

þekki helstu hluta tölvu og jaðartæki hennar og hafi tileinkað sér íslenskan orðaforða þar um

geti unnið með kennsluforrit

átti sig á hvernig lyklaborð skiptist í hægri og vinstri hluta

þekki fingrasetningu og heimalykla

geti notað sérlykla á lyklaborði

geti brotið um texta með myndum

geti vistað og náð í skjöl

hafi öðlast skilning á því hvernig tölvan vinnur

geti notað tölvu til að skrifa, teikna og prenta eigin verk

Ábendingar um notkun og verkefni með bókinni má nálgast á vef Námsgagnastofnunar undir síðunni Leit að vefefni.

Höfundur: Kolbrún Hjaltadóttir
Myndefni: Böðvar Leós
Ritstjórn: Hildigunnur Halldórsdóttir og Sylvía Guðmundsdóttir