Oplysninger på dansk

Om Námsgagnastofnun

Námsgagnastofnuns primære opgave er at sørge for undervisnings- og læremateriale til grundskolerne. Der menes da bøger, undervisningssoftware, videobånd og lydbånd.Námsgagnastofnuns virksomhed finansieres via en årlig bevilling fra parlamentet. Institutionen er opdelt i tre afdelinger, en økonomiafdeling, redaktionsafdeling og en produktions- og ekspeditionsafdeling. Institutionen ledes af en syv mands bestyrelse, der er udpeget af undervisningsministeren for tre år ad gangen. Bestyrelsen består af repræsentanter for ministeriet, lærere, skoleledere, kommunalpolitikere og forældre. Der er 27 medarbejdere ved Námsgagnastofnun.

Fordeling og distribution

Institutionen udgiver læremidler i overensstemmelse med lov, grundskolens læreplan, der er udstedt af Undervisningsministeriet og egen checkliste. Hvert år fordeler institutionen omkring 800.000 eksemplarer til godt 45.000 elever på grundskoleniveau. Læremidlerne uddeles gratis til grundskolerne i henhold til nærmere fastsatte fordelingsregler, der først og fremmest afhænger af antallet af elever i hver skole.

Bøger, undervisningsfilm og undervisningssoftware

Hvert år udgives der ca 150 nye titler. Lærebøger udgør størstedelen af det udgivne materiale. Ca. 200 titler genoptrykkes hvert år. Námsgagnastofnun køber og producerer undervisningsfilm, der distribueres til skolerne fra ekspeditionsafdeling, og desuden findes der filmcentraler på nogle skolekontorer i provinsen. Årligt kommer der omkring 10 nye videotitler til distribution. Udgivelse af undervisningssoftware øges fra år til år, idet der lægges stadig større vægt på IT og elektroniske medier i skolerne.

Udvikling og produktion

Hos Námsgagnastofnun er der ansat syv redaktører af læremateriale, der fordeler arbejdet indbyrdes efter fag. Regelmæssigt nedsættes der arbejdsgrupper bestående af lærere og andre eksperter, der skal komme med tips om nye lærematerialer, revidere ældre materiale og opstille planer for fremtiden. Et stort antal selvstændige forfattere, oversættere, fotografer og andre kunstnere samt programmører arbejder hvert år for institutionen og desuden udbydes trykningen af læremidler i licitation. Rådgivning og informationsmøder for lærere og andre brugere af materialerne er et vigtigt træk i virksomheden. Námsgagnastofnun har et godt og omfattende samarbejde med lærere, skoleledere og skolekontorer over hele landet i forbindelse med præsentation og distribution af lærematerialer og betænkninger om enkelte elementer i uddannelsen eller titler. Institutionen er medlem af to internationale organsationer, IGEP (The International Group of Educational Publishers og ICEM (The International Council for Educational Media).

Byggir á LiSA CMS. Eskill - LiSA, Sharepoint, Veflausnir og Vefumsjónarkerfi